Türkiye bilimde ve sanayide yaşanan gelişmeleri uzay alanına da taşımaya çalışıyor. Şimdi de sırada hem kendi uydusunu kendisinin üretmesi hem de kendisinin fırlatması planı var.

Bakan Özlü’den Müjdeli Haber

Türkiye’de son yıllarda yaşanmıakta olan bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin yanı sıra uzay alanında da atılımlar sürdürülmekte. Bu noktada müjdeli haberi veren ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü oldu.

Faruk Özlü Şunları Dile Getirdi:

“Ülke olarak kendi uydularımızın tasarım ve üretimine dönük çalışmaları yürütürken, aynı zamanda bunları fırlatacağımız merkezin de kurulmasına yönelik faaliyetlerimiz var.” Bu açıklamalar sonrasında akılda kalan en önemi nokta ise artık kendi üretimimiz olan uyduların yine fırlatma merkezlerinin de kendi ülkemiz olacağı.

BYTK’da Yol Haritası Bildirildi

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından düzenlenen bu son toplantıda, Ulusal Uzay Araştırma Programı Yol Haritası’nın da yine TÜBİTAK koordinasyonunda güncellenmesine karar verildiğini belirten Bakan Özlü,

“Ulusal Uzay Araştırma Programı Yol Haritası 2016-2023’ün takibi ve sektör paydaşları arasında eşgüdümü sağlaması için Türkiye Uzay Ajansının kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması ve karara ilişkin gelişmelerle güncellenen programın, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 30. Toplantısı’na sunulması kararlaştırılmıştı.”

şeklinde bilgilerini aktaraark Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 30. toplantısının Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 21 Eylül günü Ankara’da yapılacağını bildiriyor.

TUA, Bakanlıkca Kontrol Ediliyor

Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasına dair ilgili çalışmaların, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından koordine edildiğini bildiren Bakan Özlü, bu konuda bir yasa tasarısı hazırlandığını ve söz konusu yasanın son aşamada olduğunu bildirdi. Bu yasa tasarısıyla birlikte, Türkiyede tamamen yerli bir uzay kurumunun da müjdesini veren Özlü, böylece ülkemizde uzay araştırmalar ile ilgili gerçekleştirilecek olan tüm çalışmaların bu kurum tarafından yapılacağı belirlenmiş oluyor.

Gelişmiş Ülke Olmanın Gereği Uzay Araştırmaları

Ülkemizde bilimsel ve uzay konusunda çalışmalar yaparak kendini kanıtlayan TÜBİTAK, TÜRKSAT, TAI ve birçok kurumun olduğunun altını çizen Özlü,

“Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, bu uzay ajansı Türkiye’nin uzaydan daha fazla istifade etmesi için yararlı olacak… Ülke olarak kendi uydularımızın tasarım ve üretimine dönük çalışmaları yürütürken, aynı zamanda bunları fırlatacağımız merkezin de Türkiye’de kurulmasına yönelik faaliyetlerimiz var. Yani bir uydu fırlatma merkezi sistemi… Dolayısıyla bu ajansın kurulması halinde bütün faaliyetler tek elden bir çatıda toplanacak. Böylece çalışmalar daha etkin bir şekilde yürüyecek.”

şeklinde ifade ederek müjdeli haberi iletmiş oldu.