Değerli Müşterimiz,

28 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Atılım Bi̇lgi̇ İşlem İnternet Teknoloji̇leri̇ Yazılım Bi̇lg. San. ve Ti̇c. Ltd. Şti̇. olan ünvanımız Aybit Teknoloji A.Ş. olarak değişmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili yasal düzenlemeler yerine getirilmiş ve 30 Ekim 2020 tarihli Sayı:10192 Sayfa:37 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek tescil edilmiştir.

Ticari Bilgilerimiz;

Ticari Ünvan: Aybit Teknoloji A.Ş

Adres: Muallimköy Mah. Deniz Cad. No:143/5 İç Kapı No:40 Gebze/Kocaeli

Vergi Dairesi: Uluçınar

Vno: 1091032945