Bilim insanları plazmaların ayrıldıkları andan hemen sonra neden hızlı bir şekilde tekrarlı olarak bütünleştiğini keşfettiler.

Plazma Hal Hakkında Yeni Bilgiler

Priceton Üniversitesi’nde ve US Department of Energy’de yani DOE’de görevli bir grup bilim insanı maddelerin en gizemli, çözülmesi güç hallerinden birisi olan plazma hali hakkında yeni bir şeyler daha öğrendiler.

Plazma halinde olan birçok maddenin birbirinden ayrılmasının neden yeniden birleştiğini anlamaya çalışan bilim insanları solar fırtınaların da gerçekleşmesine neden olan bu olayı anlamlandıran yeni teoriler geliştirdiler.

Plazma Hal Kendi İçinde Manyetizma Oluşturuyor

Teori, plazma halindeki maddelerin ayrılıp yeniden birleşmesini, yüklü parçacıkların oluşturduğu manyetik alanla ilişkilendiriyor. Plazma formunda olan maddeler, sürekli olarak birbiriyle etkileşimde oldukları için kendi içlerinde bir çeşit manyetik alan yaratıyorlar.

Bu manyetik alanlar, plazmanın değişime uğramasıyla birlikte dengesizleşiyor ve sıvıyla dolu olan bir poşet gibi yırtılarak plazmanın dışarıya çıkmasına izin veriyor. Kendi manyetik alanından kurtulan plazma, manyetik alanını aşmasını sağlayan enerjiyle dışarıya fırlıyor, ancak plazmaları genel olarak bir arada tutan manyetik alan tarafından geri çekiliyor. Bu da bazı plazmaların sürekli olarak solar fırtınalar oluşturan konum değişikliklerini tekrarlamasına neden oluyor.

Gelecekte Tüm Bu Sorular Cevap Bulacak

Bilim insanları, plazmaların neden ve nasıl kendi manyetik alanlarından kurtulabildiğini şimdilik anlayabilmiş değil. Gelecekte yapılacak araştırmalarla bu sorunun da cevabını öğrenebileceğiz