Sanitasyon Nedir?

Sanitasyon nediri açıklayacak olursak. Halk sağlığını korumak amacıyla yüzeylerdeki gıda kalıntıları, mikroorganizmalar ve temizlik maddeleri gibi kalıntıların ortamdan uzaklaştırılması işlemlerinin tamamına denir

Artan Kirlilik Hijyeni Önemli Hale Getirdi

Günümüz şartlarında gelişen teknolojiyle birlikte çevre kirliliği de artış göstermektedir. Bu nedenden dolayı da çevre ve hijyen konusuna verilen önem de artış göstermekte hatta artık hijyen çok önemli bir hale gelmektedir.

Hijyen Nedir?

Gıdalarda kullanım amaçları dikkate alınarak insanlar tarafından tüketiminin sağlanabilmesi için her türlü önlemin alınması ve bu önlemlerle birlikte gerekli koşulların oluşturulması işlemine hijyen denir.

Gıda Üretiminde Hijyen En Önemli Konudur

Gıda üretim işlemlerinde hijyenik koşulların tahsis edilmesi ve yine bu hijyenik ortamların korunması demek gıda ham maddesinin ambalajlanması, taşınması, depolanması ve satışı sırasında çeşitli kaynaklardan bulaşabilecek mikropların engellemesi anlamına da gelmektedir.

Gıda Üretim Fabrikalarında Sanitasyonun Önemi

Gıda üretim esnasında bir çok hammadde kullanılır. Bu hammaddelerin topraktan alınanları, hayvanlardan alınanları hatta sudan alınanları mevcuttur. Bu maddelerin tamamında insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek mikroplar bulunmaktadır. Bu mikroplar, ellerden, temizlik bezlerinden ya da doğrama tahtası gibi mutfak aletlerinden bile bulaşarak ciddi gıda zehirlenmelerine sebebiyet verebilir.

Temizlik Talimatına Uyulmaması Risk Sebebi

Fabrikalarda da çalışılan makinelerde yaşanacak aksaklıklar, makinelerde yapılan bakım işlemleri sonrası gıda güvenliğine uymayan çalışmalar nedeniyle gıda zehirlenmeleri yaşanabildiği gibi üretilen gıdalar henüz dağıtıma çıkmadan ömrünü sonlandırmış bir şekilde görüntülenebiliyor.

Kirlenme Türlerine Dikkat Edilmeli

Gıda üretiminde karşılaşılabilecek olan üç tip kirlenme türü bulunmaktadır. Bunlardan ilki herhangi bir besin değeri taşımayan yabancı maddelerin, üretimdeki gıdaya karışması sonucu ulaşan ve gıda zehirlenmesine yol açan “Fiziksel Kirlenme”.

Kimyasal kirlenme ise üretim aşamasında görevli olan makinelerin temizliklerinin ve üretim araçlarının temizlik işlemlerinin talimatlara uygun gerçekleştirilmemesi sonucu ortaya çıkan kirlenmelerdir.

Biyolojik Kirlenme besinlerin talimatlara uygun korunmaması,hijyenik koşulların yeterince tahsis edilememesi nedeniyle hızla üreyen mikroorganizmalar biyolojik kirlenmeye neden olur. Biyolojik kirlenme sonrasında besinlere bulaşmış olan bakteriler nedeniyle besin zehirlenmeleri ve gıda kaynaklı hastalıkların görünmesi de bir hayli fazladır. Kısaca sanitasyon nedir i açıklamış olduk.

Sanitasyon Programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınSanitasyon ve Hijyen Yazılımı, Gıda Güvenliği Yazılımı

Fabrikalarda, Aybit Bakım Yönetim Sistemi hakkında bilgi almak için 0262 255 52 12 numaralı telefondan bizi arayarak bilgi alabilirsiniz.