Bakım Yöneticisinin Görevleri Nelerdir? Bir pazarlama takımı, pazarlama yöneticisine, bir satış mağazası, satış yöneticisine ihtiyaç duyar. Bakım departmanı da bir bakım yöneticisine ihtiyaç duyar peki Bakım Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Repairist Bakım Yönetim Sistemi

Yönetilmesi gereken bir ekibiniz olduğunda, birinin bütün faaliyetleri devretmek ve denetlemekten sorumlu olması gerekir. Bakım yöneticisini diğerlerinden farklı kılan en temel şey sorumluluklarıdır. Sorumluluklarının kapsamı, standart yönetimsel rollere göre daha büyüktür.

Bir bakım yöneticisi ne yapar? Sorumlulukları nelerdir? İyi bir bakım yöneticisi olmak için hangi yeteneklere ihtiyacınız var? Teknoloji günlük iş akışımızı nasıl etkiliyor? Tüm bu sorulara ve daha fazlasına bu yazıda cevap bulmaya çalışacağız.

İyi Bir Bakım Yönetiminin Önemi

Bakım Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Çoğu bakım yöneticisinin karşılaştığı en büyük sorun, bakım faaliyetlerinin önemini yöneticilerine açıklamaya çalışmasıdır. Geçmiş yıllardaki araştırmalara göre yönetim kademesindeki üst düzey yöneticiler bakım faaliyetlerine hala maliyet gözüyle bakmakta.

Bu yaklaşım büyük bir sorunu da beraberinde getiriyor çünkü çalışma ilkelerinden ödün vermek istemeyen, yüksek çalışma sürelerine sahip varlıkları kontrol eden, iyi bir marka imajını koruma amacına katkıda bulunan bakım ekibini de olumsuz etkiler. Bu da haliyle tesis verimliliğini de ciddi derecede olumsuz etkiler.

Bakım Yöneticisi İş Tanımı (Bakım Yöneticisi Ne Yapar)

Bir tesis yöneticisine benzer şekilde, bakım yöneticisi de operasyonel faaliyetleri ve stratejik sorumlulukları dengelemelidir. Başka bir deyişle, günlük operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve şirketin bir bütün olarak stratejik hedefleri doğrultusunda eylemler gerçekleştirmesini sağlamak zorundadırlar.

Bakım yöneticisi olmayı genel olarak bakım işlerinde görevli teknisyenlerin işlerini verimli bir şekilde sürdürebilmesi için gereken tüm araçları sağlamaya çalışmak olarak açıklayabiliriz. Bir diğer husus ise bakım yöneticisi olarak size sağlanan bütçeyi gözeterek her aksiyonun sonuçlarını ölçmek ve yönetim kademesiyle iletişimde kalmanızdır.

Bakım Yöneticisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Tanım olarak şirketin büyüklüğüne bağlı olarak değişmekle birlikte, temelde bir bakım yöneticisi, bakımla ilgili tüm faaliyetleri yönetmek ve denetlemekle birlikte süreçleri çalışır halde tutmaktan sorumludur.

Pratikte Bakım Yöneticisinin Sorumlulukları Şunlardır:

– Bakım Teknisyeni ve amiri ile birlikte ekibi yönetmek, bakımla ilgili tüm işleri planlamak ve denetlemek
– Tüm bakım işlemlerinin şirket politikası ve bakım standartlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak
– Tesisin endüstri standartlarına uygun şekilde beklentileri karşılamasını sağlamak
– Bütçe Yönetimi
– Hammadde, yedek parça ve benzer stok işlemleri için tahminde bulunmak, sipariş ve fiyat görüşmeleri gerçekleştirmek
– Proaktif bir bakım programının geliştirilmesi ve uygulanması
– Personel İşe Alma ve Çıkartma Süreçlerini Yönetme
– Karmaşık bakım süreçlerinin tamamlanmasını koordine etmek
– Özel bakım işleri için taşeron kiralama
– Verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için yeni yollar / araçlar / varlıklar aramak
– Bakım raporlarının hazırlanması

Yukarıdaki liste, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki bir bakım yöneticisi için doğrudan bakım teknisyenleriyle çalıştıkları senaryoya göre bir dizi sorumluluktur. Bazı büyük kuruluşlarda, bu iş akışının bir kısmı bakım amirleri tarafından yönetilmektedir.

bakım yönetimi, bakım yönetim sistemi, fabrika, maintenance

Firmanızın eksiklerini, başarıyı engelleyen problemlerini tespit edebilmek ve yöneticilerinize raporlamak, tüm bakım sürecini planlı bir şekilde yürütebilmek için Bakım Yönetim Sistemi size çok büyük kolaylık sağlar.

Siz de Repairist – Bakım Yönetim Sistemi’ni kullanarak günlük operasyonlarınızı planlayabilir, bakım teknisyenlerinizin performansını denetleyebilirsiniz. Parça, alet ve benzeri stoklarınızı sayabilir, etiket yazdırabilir, transfer edebilir ve Gelişmiş raporları sayesinde işletmenizin verimliliğini artırabilirsiniz.

Repairist – Bakım Yönetimi Sistemi’ni incelemek için tıklayın!