Bakım KPI’ları nedir?

Temel performans göstergeleri (KPI), bir personelin, bölümün, projenin veya şirketin zaman içindeki performansını ve amaçlarına ulaşmada ne kadar etkili olduklarını ölçer. Bakım KPI ‘ları, varlıkların hizmet dışı kalma sürelerini azaltmak veya bakım maliyetlerini azaltmak gibi hedeflerinize ulaşmak için operasyonunuzun ne kadar iyi çalıştığını ölçer. Bunlar, tesisiniz için referans niteliğindedir ve ekibinizin şimdiki durumunu, ne kadar ileri gitmeniz gerektiğini ve oraya ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini işaret etmektedir.

Repairist Bakım Yönetim Sistemi

Bakım KPI’ları, kuruluşun daha büyük hedeflerini yansıtan ölçülebilir hedeflerdir. Örneğin, kuruluşunuzun nihai hedefi, bakım maliyetlerini belirli bir miktarda azaltmak olabilir. Bu, bakım harcamalarını% 10 azaltacağınızı veya üretim atıklarını% 20 azaltacağınızı söylemek kadar basittir. Bu bileşenlere hedef sayılar verdiğinizde, bunlar KPI olur.

Her tesisin farklı hedefleri olmasına rağmen, en yaygın bakım KPI’larından bazıları şunlardır;

 •         Verim
 •         Maliyetler ve harcama
 •         Güvenlik ve uygunluk
 •         Varlık performansı
 •         Duruş süreleri
 •         İş emri yönetimi
 •         Envanter yönetimi

Bakım metrikleri nedir?

Bakım metrikleri, tesisinizde her şeyin ve herkesin nasıl çalıştığı hakkında size fikir veren ölçümlerdir. Bu ölçümler günlük bakım faaliyetlerini ölçerler ve bunu yaparken, personellerin ve varlıkların nasıl çalıştığının bir resmini çizerler. Bu metrikler ayrıca, eylemlerin bölümünüzün nihai hedefleri üzerindeki etkisini karşılaştırmanıza da olanak sağlar.

Bu rakamları ölçmek, işletmenizin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini ve iyileştirme fırsatlarını bulmayı kolaylaştırır. Metrikler, günlük görevlerin büyük resmi nasıl etkilediği hakkında size çok şey anlatır. Bu da bakım işlemlerinizi ve çalışmayı geliştirmenin pratik yollarını kontrol etmenizi sağlar.

Örneğin, bakım departmanınızın nihai hedefi envanter maliyetlerini azaltmak olabilir. İlerlemesi gereken büyük parça budur. Ancak, envanterin doğruluğu ve başarısızlık oranları gibi, küçük parçaları azar azar bir araya getiren birçok farklı küçük eylem vardır. Bunlar bakım ölçümleridir.

Ortak bakım ölçümleri

Bakımdaki her iş ekipler ve makineler etrafında döner. Personelin ve varlıkların performansını optimize etmek bakım başarısı için çok önemlidir. Bu nedenle en yaygın kullanılan bakım ölçümleri, ekipman ve personelin çalışma şeklini ele almaktadır.

Üç ana bakım ölçümü kategorisi vardır bunları şu şekilde sayabiliriz. Varlık, operasyonel ve envanter ölçümleri. Her birini anlamak, eylemlerle etki arasındaki noktaları birleştirmeye yardımcı olur; böylece bilinçli kararlar alabilir ve işletmenizdeki verimliliği yükseltebilirsiniz.

Varlık performansı metrikleri

 •         Tamir zamanı
 •         Arızalar arasındaki ortalama süre
 •         Genel Ekipman Etkinliği

Operasyonel ölçümler

 •         Planlanan Bakım Yüzdesi
 •         Önleyici Bakım Uyumluluğu

Envanter ölçümleri

 •         Ciro oranı
 •         Yavaş hareket eden parça yüzdesi ve eski parça yüzdesi

Repairist Bakım Yönetim Sistemi

 Bakım KPI ‘ları ve bakım ölçümleri arasındaki farklar nelerdir?

Bakım KPI ‘ları ve bakım ölçümleri genellikle birbirlerinin yerine kullanılır. Ancak, ikisi arasında bir fark vardır.

KPI’lar, bakım performansını kurumun ilerlemesine bağlayan sayılardır, ancak ölçümler bakım performansını bakım işlemlerine bağlar. Diğer bir deyişle, bakım KPI’ları işletmenizin hedeflediği bir hedeftir ve bakım metrikleri bu hedefe gittiğiniz yollardır.

Örneğin, işletmenizin hedefi gelirinizi % 20 arttırmak olabilir. Gelir, varlık duruşlarından doğrudan etkilenir bu da demek olur ki; az ekipman çalışıyorsa, daha az ürün üretimi ve satış olur demektir.