Sanitasyon, hijyen ve sağlık koşullarının tahsis edilmesi ve devam ettirilmesi anlamında uygulamalı bir bilim dalıdır. Sanitasyon, temel temizlik işlemlerinden ayrı olarak tutulması gerekmektedir. Sanitasyon, temel temizlikten daha geniş kapsamlı bir konudur. Ev ve fabrikaların görünümünün iyileştirilmesi, geliştirilmiş atık uzaklaştırma yöntemleriyle çevrenin korunmasına katkıda bulunur.

Sanitasyonun Yararları Nelerdir?

Gıda ürünlerini işleyen fabrikalar, hijyeni şartlara uyularak kurulsalar bile sanitasyon işlemlerine gerekli önem eğer verilmezse gıda ürünleri hastalığa bile neden olabilir. Bunun nedeni ise mikroorganizmaların üreyebilmeleri. Eğer etkili bir sanitasyon işlemi uygulanırsa temiz ve güvenilir bir gıda üretiminin daha az modern tesislerde bile üretilmesi kolaylıkla sağlanır.

Sanitasyon Kayıpları Önler

Sanitasyonun gerek fabrika işletenler gerekse toplum için sayısızca yararı vardır. Ne yazıktır ki gerek ülkemizde gerekse dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren fabrika kuruluşları henüz sanitasyonun önemini tam olarak anlayamadıklarından dolayı çoğu zaman temiz olmayan ürünleri üretirler. Eğer sağlam bir sanitasyon işlemi gerçekleştirilebilirse büyük felaketler önlenebilir.

Sanitasyona Verilen Önem Maddi Kazanç Sağlar

Sanitasyonun fabrikalar açısından da önemi çok çok büyüktür. Örneğin günlük üretimi 2 milyon TL değerinde olan fabrikalarda, sanitasyona önem verilmemesinden dolayı üreyen mikroorganizmalar üretilen ürünün bozulmasına sebep olabilir. Kabaca bir hesapla sanitasyonda yaşanan eksiklikler nedeniyle günlük 60.000 TL kayıp yaşayan bir fabrikanın aylık 1.800.000 TL kaybı bile olabilir. Bu nedenledir ki sanitasyon işlemlerine önem verilmelidir.

Gıda Güvenliği Önemli Bir Konudur

Gıda güvenliği geçmişte çok önemsenmeyen ancak günümüzde en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Zira bununla alakalı televizyonlarda yapılan yayınlar da bu tezi kanıtlar niteliktedir. Ancak ne kadar önemli olduğu vurgulanırsa vurgulansın, gıda kaynaklı hastalıklar dünyada artış göstermektedirler.

Dünyada Gıda Kaynaklı Hastalıklarda Artış Var

Örneğin sadece bir yılda Amerika Birleşik Devletlerinde 400 bin ile 4 milyon arasında insan gıda kaynaklı olan salmonelle ile alakalı olan hastalıklara yakalanmıştır. İngiltere ise bu konuda çok şanssız bir şekilde nüfusunun her yıl %20’lik bir kısmını gıda kaynaklı hastalıklarla mücadele ederken görmektedir.

Kaliteli Sanitasyon Programı Tercih Nedeni

İyi bir sanitasyon programı yasalara uygun bir üretim yapmaya,işlenen ürünün kalite ve depolama süresini arttırmaya olanak sağlar.Böylelikle ürünün raf ömrünü ve tüketicinin ürünü tercih etmesini sağlar.