Her geçen gün artan internet kullanıcılarının sayısı bu yıl sonunda rekor düzeye ulaşmış olacak. En azından beklentiler bu yönde.

Çağın Adı: İnternet Çağı

Herkesin kabul edebileceği bir gerçek artık internet çağında yaşıyor olmamız. Ve artık çevremizde internet kullanmayan kişi hemen hemen neredeyse imkansız durumda. Tabii bu durum dünyada hala 3.9 milyar kişinin internet kullanmadığı da bir gerçek.

İnternet Kullanımı Ciddi Oranda Artış Gösteriyor

Yine de internet kullanmaya başlayan kişilerin sayısı ciddi oranda artmakta. Bu oran, bireylerde eğitim ve gelir düzeni ile doğru orantılı olarak yükselmekte. Ülke bazında baktığımızda ise gelişmiş ülkelerde internet kullanımı %80, gelişmekte olan ülkelerde %40, fakir ülkelerde ise %15 civarında.

Toplam 166 Ülke Mobil İnternetten Yoksun

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarından Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), 175 ülkenin tabi olduğu bir çalışma yürütmüş. Bu çalışmanın sonucuna göre 175 ülkeden %95’i mobil internet ve Wi-fi şebekesi kapsama alanında.

Yıl Sonunda Dünyanın Yarısı İnternette Olacak

“Bilgi Toplumunun Ölçümü” adlı rapora göre, şu an dünyanın %47’si internet kulllanmakta ve bu oran yıl sonunda %50 olacak. Yani bir başka deyişle 2017 yılına girdiğimizde dünya nüfusunun yarısı internet kullanıyor olacak.