Yeni geliştirilen bir yöntem ile birlikte artık kişilerin beyinlerinde yer alan korkular tespit edilip silinebiliyor.

Deneyin Temelinde Ödül Sistemi Var

Bilim insanları yapay zekanın nimetlerinden de faydalanarak kişilerin beyinlerinde yer alan korkuyu ortadan kaldırmanın yolunu bulduklarını açıkladılar. Aslında yöntemin temeli ilginç bir şekilde ödül sistemine dayalı.

Katılımcılara Elektrik Şoku Veriliyor

Araştırmacılar korkunun beyinden silinebilmesi adına başlattıkları çalışmalarda ilk adımda, katılımcılara bilgisayar yardımıyla belirli bazı resimler gösteriyorlar. Resimlerden bazılarında katılımcılara hafif olarak elektrik şoku verilirken, beyinlerinin o resimleri gördüklerinde elektrik şokuna maruz kalacağını haber veren bir nevi yapay korku geliştirmesi sağlanmış.

Beyindeki Değişimler Yapay Zeka İle Gözlendi

Bilim insanları, elektrik verildiği sırada hastaların beyinlerinde gerçekleşen değişimi yapay zeka kullanarak gözlemlediklerini açıkladılar. Yapılan gözlemler sonucunda ise çarpılma korkusunun bulunduğu beyin bölgesi tespit edilerek ilerleye çalışmalar bu kısmın incelenmesiyle birlikte yürütülmüş

Beyin Aktivitelerine Göre Ödüllendirme Yapıldı

Katılımcılar yapay bir korkunun ortaya çıkarılması ve bu korkunun bulunduğu kısmın belirlenmesinin ardından tedavi aşamasında belirli bir miktar para kazanmaya başlamışlar. Bilim insanları hastalara para verirken, para miktarının katılımcıların beyinlerinde gerçekleşen beyin aktivitelerine göre ayarlandığını belirtmiş ancak katılımcılar bu konu hakkında daha fazla detay bilgiye sahip olamamış.

Katılımcılar Bir Süre Tepkisiz Kaldılar

Ödülden dolayı memnun olan katılımcılar, daha sonraki deneylerde elektrik şokunun geleceğinin habercisi olan resimleri gördüklerinde tepki vermemeye başlamışlar. Beyin taramalarının incelenmesinden sonra da yapay zekanın korkuyu saptadığı ve amigdala bölümünün hareketlilik göstermediği keşfedilmiş.

Teknik Henüz Çok Yeni

Araştırmacılar, ödüllendirme tekniğini kullanarak beynin korkuya karşı tepkisiz hale gelmesini başarmışlar. Ancak bu tekniğin aktif ve yaygın bir şekilde kullanılabilmesi adına daha fazla çalışmanın ve daha fazla verinin elde edilmesi gerekiyor.