Uluslararası düzeyde bir proje, az gelişmiş ülkelere teknolojik çözümler sunulması için geliştirilecek ‘teknoloji bankası’ gelecek sene Türkiye’de kurulacak ve faaliyetlerine başlayacak.

Az Gelişen Ülkelere Ulaşım Hedefleniyor

Gelişmişlik anlamında dünyanın gerisinde kalan ülkelere yönelik çeşitli faaliyetler Birleşmiş Milletler tarafından yürütülüyor. Bu herkesin malumu. Bu ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi adına ‘teknoloji bankası’ kurulması gündeme getirilmiş ve bu doğrultuda planlar yapılmıştı.

Bilimsel ve Teknolojik Altyapı Geliştirilecek

Bu konuya dair ilgili açıklamalarda bulunan birleşmiş Genel Sekreter Yardımcısı ve Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Bulunmayan ve Küçük Ada Devletlerinin Yüksek Temsilcisi Gyan Chandra Acharya, dünyanın en yoksul ülkelerinin bilimsel ve teknolojik altyapılarını geliştirip, genişletmeden güçlü ve ekonomik bağlamda sürdürülebilir kalkınmayı sağlayamayacaklarını belirtmişti.

TÜBİTAK Koordinasyonunda Kurulacak

İşte bu bağlamda devreye girecek teknoloji bankasının Türkiye’de kurulma durumu, Birleşmiş Milletler tarafından onaylandı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinasyonunda, Türkiye’de kurulacak “Uluslararası Teknoloji Bankası”nın kurulum sürecinde daha önceden danışmanlık yapmaları ve önerilerde bulunmaları amacı ile “Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli” de oluşturulmuştu. Bankanın Türkiye’de kurulması durumu da bu panelde önerilmişti.

Faaliyetine Gebzede Başlayacak

Şimdi ise genel merkez olarak Türkiye’de, Gebze’de kurulacak bankanın faaliyetlerine gelecek yıl başlayacağı açıklanmış durumda. Bu konuda bazı açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün ifadeleri şu şekilde:

“Uluslararası Teknoloji Bankası’nın en kritik işlevi, kapasite geliştirme olacak. Banka faaliyete geçtiğinde öncelikle en az gelişmiş ülkeler ‘ihtiyaç analizi’ yapılacak ve eksikleri doğrultusunda hizmet sunulacak. Söz konusu ülkelere bilim ve teknoloji politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, yönetişim mekanizmalarının kurulması konusunda eğitim ve destek verilecek. Ülkelerin karşılaştıkları fikri mülkiyet engeline bankanın bileşenlerinden olan Fikri Mülkiyet veya Patent Bankası ile çözüm bulunacak.”