Atılım Yazılım ailesi olarak sizlerle mutlu olduğumuz bir haberi paylaşmak istedik. Bilişim Vadisi Türkiyenin silicon valley’i olacak. Özellikle dünyada yaşanan teknolojik atılımlar bugün Türkiyenin nerede yer alması gerektiğini bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Verimlilik Artacak

Bilişim Vadisi ile birlikte teknoloji üretiminde verimliliğin artacağı hem hükümet yetkilileri hem de akademisyenlerce sıkça söylenmekte. Verimliliğin arttırılması ürün çeşitliliğinin de ortaya çıkması demektir. Vadide yer alan firmaların ürün çeşitliliğinin fazla olması hem ülkemizde hem de dünya genelinde her noktaya ulaşabilmeleri anlamına da gelmektedir. Ayrıca ürün çeşitliliği bol olan firmalar dünya genelinde bulunan benzerleri ile rekabet edebildikleri alanları da genişletmiş olacaktır.

Türkiye gelişmekte olan ülkelere göre bir adımda önde bulunmasını genç nüfusuna ve genç nüfusundaki azmine bağlıyor. Genç nüfusun fikirlerinin verimli süreçlerle ortaya çıkarılması ülkemizin teknolojik bilgi / birikimine katkı yapacaktır.

Üretim

En güncel teknolojileri, yenilikçi düşünce biçimleriyle destekleyecek olan teknoloji firmaları, kaliteli servisler, ürünler üreterek dünyaya adapte olacaklar. Dünya sahnesinde büyüklerden biri olmak gayesiyle yola çıkan vadi projesi, birçok yabancı büyük firmanın yanı sıra yerli firmaların da kuluçka merkezi olacak. Hem yabancı hem de yerli teknoloji firmaları, bu bölgede parlak fikirlerini, fikir olmaktan öteye taşıyarak gerçek dünyaya sunacaktır.

Üretimin sadece ve sadece teknoloji odaklı bir bölgede gerçekleştirilmesi hem teknoloji transferini mümkün kılmakta hem de daha özgür bir platformda üretimler gerçekleştirilmesine izin vermekte. Ayrıca yeni fikirlerin önünü de açacak olan bölge, firmaların üretim anlamında rekabet gücünü de arttıracaktır. Ülkemizin dünyada çok uluşlu şirketlere rakip çıkarabilmesi adına proje üretim gücünün yüksek olması şarttır.

Kalite

Dünya sahnesinde rekabet şartlarının ağır olduğu hemen hemen tüm sektörlerce dillendirilmekte. Bugün dünyadaki bütün teknoloji şirketleri müşteri odaklı yazılımları en kaliteli hale getirmek amacıyla milyar dolarlar harcamakta. Müşteri odaklı yazılımların, müşterilerin davranışlarını baz alarak geliştirilmesi yeni bir teknoloji değil. Bilişim Vadisi firmaları üretimde kalite prensibini hem müşterilerinden gelen istekler hem de geçmişten gelen bilgi birikimi ile sağlayacaklar.

Böylelikle hem üretilen ürünler kaliteli olacak hem de bu kaliteden dolayı tercih edilebilir olacaklar. Ayrıca kalite araştırmaları gerçekleştiren yerli firmaların da bilgi birikiminde artış olacak. Bu sayede yurt dışına giden harcamalar yine ülkemizde kalacak. Üretimin işin doğasına uygun olduğu tekno parklarda yapılması kaliteyi de arttıracaktır.

Hizmet Artışı

Bilişim Vadisi hizmet sektöründeki yavaşlığı da düzeltebilecek çözümleri bünyesinde barındıracaktır. Dünyanın hemen hemen her bölgesinde hizmet artık çok önemli bir haldedir. Özellikle Almanya, Norveç ve Japonya gibi kişi başı milli gelirin yüksek olduğu ülkelerde hizmet sektöründe çalışan insan sayısının daha fazla olduğu görülmektedir.

Facebook, Twitter gibi insanlara online dünyada sosyalleşme hizmeti sunan Amerika tabanlı şirketler, Google gibi arama motoru şirketleri neredeyse Amerikan milli gelirinin yarısını oluşturacak büyüklüğe sahipler. Eğer eskiye bağımlı kalsalardı hala benzine yönelik ekonomik modellere takılsalardı bugün dünyanın en büyük firmaları olamazlardı.

Ülkemizin de bu büyüme modellerini örnek alacağı aşikardır. Bilişim Vadisinde hizmet artışının sağlanması ile birlikte hem teknolojik nitelikli istihdam artış sağlayacak hem de ülkemizin ihtiyaca yönelimi değişecektir. Ekonomik modeli değişen Türkiyenin gelecek yıllarda daha fazla hizmet sunması ile birlikte gelirinin artacağı ve dünyanın en büyük ekonomik güçleri arasında yer alması dünyaca ünlü kuruluşlarca da beklenmektedir.

Bilişim Vadisi Hayallerinizin Teknoparkı Olacak

Tüm dünyada büyük sempati duyulan amerikan bilişim vadisi Türk gençliğinin de hayali. Bu hayalin artık yerli alternatifinin olması, genç neslin ülke dışında kariyer olanaklarını bir kenara bırakıp tüm gücüyle ülkesi için çalışmasına da yol açacağı düşünülmekte. Ülkemizin aydınlık yarınlarına, bağımsız yarınlarına sahip çıkmak adına yolculuğa başladığımız vadinin tüm milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Atılım Yazılım olarak ürettiğimiz değerlerin, bu bölge içerisinde de aynı şekilde yüksek kalite ile üretileceğinin, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağımızın sözünü veriyoruz.