Stok Kontrol Yönetimi

Stok Kontrol Yönetimi ile Talepler Karşılanabilir

Stok analizinin sayısal yöntemlerin en önemli konularından biri olmasının nedeni her işletmenin stok değerlerini yönetmek zorunda olmasıdır.

İşletmeler gelecekte çıkacak talepleri karşılamak ve sorun yaşamamak için önemli olan ürünleri stoklamaktadırlar. Örneğin bir restoran da satış yapılacak ürünleri ve ham maddeleri stoklarken, Bir tüp bayi satışını yapmış olduğu tüp çeşitlerini stoklamaktadır.

Yukarıda restoranlar için bahsettiğimiz stoklama işlemlerinden ürünü oluşturabilmek için ham maddeleri stoklamaktadırlar. Ham maddelerin stoklanması ile oluşan maliyete ise stok maliyeti denilmektedir. Stok maliyeti de üç çeşittir. bu maliyet tipleri ise taşıma, sipariş ve karşılamama maliyetleridir.

Taşıma maliyetinin içeriğinde mamulü stokta tutmanın getirmiş olduğu maliyettir. Örneğin ısıtma, soğutma, güvenlik vb maliyetler. Sipariş maliyetinde ise azalan veya tükenen stokun tekrar tedarikçiden sipariş edilmesi için oluşan maliyet çeşididir. Karşılayamama maliyetinde elimizdeki stoğun yetersizliğinden dolayı karşılanamamasından kaynaklanan maliyet çeşididir. Stok yönetiminin en önemli amacı, işletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli olan stoğun miktar ve zamanlamasının planlı yapılmasıdır.

Stok kontrol sistemleri ile malzemenin ne zaman ve ne kadar yeniden alınacağı belirlenmektedir.

Sürekli kontrol sisteminde stok miktarını belirlenen bir seviyenin altına düşmesiyle sipariş verilir. Bu noktaya yeniden sipariş verme düzeyi denilir. Periyodik kontrol sistemi ise belirli zaman aralıklarıyla değişebilen stok miktarları ile sipariş verilmesidir.

Ekonomik sipariş miktarı modeli, sürekli stok kontrol sistemi dahilindedir. Sayısal yöntemler bağlamında, bu model toplam stok maliyetini en alt seviyede tutarak ortalama sipariş miktarının tespit edilmesidir. Yöneticiler stok miktarları giriş-çıkış hareketleri ile ilgili bir kontrol sistemi oluşturmak zorundadır. Stok çeşidi ve miktarları arttıkça bu seçim yöntemi büyük önem kazanmaktadır.

Etkili bir stok kontrol sistemi oluşturulmazsa işletme için büyük zararlara yol açabilir.

Stok mallarının çeşitliliği kontrol ve yönetim sistemlerini daha da güçleştirmektedir. Stoklanan malların önem dereceleri aynı değildir. İşletmelerin malların özellikleri ve işletme için önem derecesine göre sipariş vermesi gerekmektedir.

Ayrıca unutulmamalıdır ki, stokta bulunan mallar değer ve zaman kaybıyla da karşı karşıyadır. Bu yüzden stokların değer ve zaman kaybını önleyecek bir stok kontrol sisteminin organize edilmesinde fayda vardır.

Stok Kontrolünün Faydaları

Malzemelerin stokta bekleme sürelerinin azaltılarak maliyet tasarrufu, Yetersiz malzeme nedeniyle üretimin durmasının önlenmesi, Fazla stoklamanın önüne geçilmesi, Çabuk bozulan ürünlerin takibinin kolaylaşması, Stok dengesinin oluşturulmasını sağlamaktadır.

Stok kontrol sisteminin yararlarından kısaca bahsetmek istedim. Siz siz olun işletmenizde küçükte olsa bir stok kontrol sistemi oluşturun.