Teknolojik dönüşüm kavramının ilk basamağında bulunan sayısallaşma/dijitalleşme sayesinde, geleneksel teknolojiler yerini, günümüzün yeni ve modern teknolojilerine bırakmıştır. Yoğunlaşan rekabet etkisi firmaları yeni arayışlara yönlendirmiştir. Tüketicilerin bu yeni ürünlere ve ürün sunumlarına olan ilgileri yenilikçi, kolay öğrenilebilir ve kolay uygulanabilir teknolojilerin kullanımını teşvik etmiştir. Birçok alanda uygulanan dijitalleşme kavramı, özellikle yayıncılık, eğitim, sağlık, finans gibi alanlarda farklı uygulamalarla ortaya çıkmıştır. Restoran ve kafelerin de müşteri istekleri doğrultusunda yenilikçi teknolojilere ayak uydurması ile beraber tüketim sektöründe de dijitalleşme sağlanarak değişen rekabet faktörlerine uyum sağlanması gerekmektedir. Siz de cafe programı sahibi olarak dijitalleşmeye bir adım atabilirsiniz.

Restoran ve kafe programı sayesinde işletmeler daha kurumsal bir kimlik kazanmaktadırlar. Bu sistemler sayesinde restoran ve kafeler üretim aşamalarında zaman, emek ve para tasarrufu sağlamaktadır. Günümüzde franchise ile yönetilen firmaların da kullandığı restoran ve kafe yazılımları birçok diğer konuda da fayda sağlayacaktır.

Restoran ve Cafe Programı Kullanımı

Restoran ve kafelerde dijitalleşmenin sürecinin başlamasıyla restoran ve kafe programı, adisyon programı kullanılması arttırılarak üretim ve ürün sunumu aşamalarında tüketicilerin beklentileri her geçen gün artmaktadır. Bu beklentilere cevap verebilmek amacıyla günümüzde büyük/küçük birçok restoran ve kafelerde bu programları görmekteyiz. Restoran ve kafe programlarının kullanılmasıyla adisyon işlemleri, işletme yönetimi, menü, paket servis, stok ve ciro takibi yapılabilir, detaylı rapor ve analizleri tek bir program üstünden gerçekleştirilmektedir. Bu sayede işletme içerisinde krize dönüşebilecek bir durum karşısında erken müdahale ederek işletme sürdürülebilir yapısı ve müşteri memnuniyeti korunmuş olacaktır. Adisyon programı sayesinde işletme içerisinde en çok yapılan adisyon hesaplama hataları minimuma indirebilir. Kasada hesap ödeme kargaşasından kurtularak müşteri memnuniyetini arttırabilirsiniz. Restoran ve kafelerde bu programlar aracılığıyla müşterilere daha kaliteli ve hızlı hizmet sunulmaktadır.

Bu programların işletme süreçlerine entegre edilmesiyle birlikte firmanın dijitalleşme süreci başlar. Müşteri beklentileri karşılanacak ve işletme içerisinde iş akış süreçlerinin direkt kontrolü gerçekleştirilerek anlık müdahaleler mümkün olacaktır. Son yıllarda pazarlama alanında gerçekleştirilen çalışmalar pazarlamacıların yeni tüketici profilini tanımalarını, yeni tüketici özelliklerini öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır. Dijital ortamlar hızla değiştikçe yeni tüketici tutum ve davranışlarına göre pazarlama stratejileri adisyon programları üzerinden alınan veriler ile analitik olarak değerlendirilebilecektir. Bu şekilde işletmeler akılcı ve reel adımlar atabilecektir.


Siz de işletmenizi dijitalleştirmek istiyorsanız AybitPos Restoran Cafe Adisyon Sistemimizi demomuzu indirerek inceleyebilir veya 0262 255 52 12 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirsiniz.