Günümüzde sürekli yenilenen ve gelişen teknolojiyle birlikte firmaların kullandıkları makinelerin özellikleri de artmaktadır. Ağırlıklı olarak bünyesinde makineleri kullanan firmalar, bu ekipmanların günlük işlerinden her türlü özellikli işlemlerine kadar ilgilenmeleri ve işleyişi takip etmeleri gerekmektedir. Makina bakım onarım takip programı ile bu işlerinizi daha kontrollü, ölçülebilir ve çözümleyebilirsiniz.

Repairist Bakım Yönetim Sistemi

Kullanılan tüm ekipmanların kalitesi, hızı, potansiyeli, iş yükünü artırması gibi birçok özelliklere bakılmaktadır. Ayrıca bir firma içinde geniş makine kapasitesine sahip olunması, bu makinelerin  arızalarının ve bakım takibinin de düzenli sağlanmasını gerektirmektedir.

Tam donanımlı makinelerin birçok işlevi bulunmaktadır ve bununla birlikte iş takibi de zorlaşmaktadır. Makinelerin bakımlarının zamanında yapılması, meydana gelen arızaların giderilmesi, bu arızalar giderilirken hangi parçanın ne şekilde değiştirildiği, değiştirilen parça fiyatının ne kadar olduğuna varana kadar bir düzen içinde takibinin sağlanması gerekmektedir. Tüm yapılan işlemler kayıt altına alınmalı ve belli bir sistemde olmalıdır. Arızaların ne zaman olduğu, ne zaman bakımların yapıldığı, ne kadar sıklıkla bir sorunla karşılaşıldığı, alınan kayıtların görülmesi, olası sorunlara karşı tedbir alınması da önemlidir.

Makina Bakım Onarım Takip Programı

Sadece makine bakım, onarım ve desteği değil, personelin yaptığı iş gücü kaydının da tutulması gerekmektedir. Hangi personel hangi makineye bakım yaptı, makinenin hangi parçasını değiştirdi, hangi marka kullandı, değiştirilen parça fiyatı ne kadardı, en çok hangi ekipmanlarda arıza tespit edildi ve genel raporlamalarının yapılması gibi işlemlerin de takip edilmesi gerekmektedir. İşte bu gibi öncelik verilmesi gereken durumlarda makine takip programları devreye girmektedir. Bu programların özverili, detaylı, çok amaçlı ve kullanışlı olması iş yükü açısından, zaman açısından ve işlerin doğru yapılması açısından oldukça önemlidir.

Arıza Yönetim Sistemi

Firmaların birinci öncelikleri kullandıkları malzemelerin kalitesinden, yaptıkları işlerin kalitesine kadar en iyisini yapıyor olmasıdır. Bunun için de en doğru çalışma prensibini benimsemektedirler. Bu doğrultuda makinelerin bakım onarımından her türlü işlemlerine kadar takibinin sağlanması için makine bakım takip programlarına ihtiyaç vardır. Bilgisayarlı bakım yönetim sistemi olarak kurulan bu programlar iş yönetimini de oldukça kolaylaştırmaktadır. Günümüzde iş takibinin sistemli bir şekilde sağlanması açısından bu programlara ihtiyaç vardır. Özellikle büyük ölçekli firmalarda fazla olan makine sayısının ve personel sayısının dengeli bir şekilde takibinin sağlanması açısından gereklidir.

Bir firmanın tüm işleyişinin, başarıyı hangi koşullarda yakaladığının ve eksiklerinin neler olduğunu saptaması önemlidir. Bu doğrultuda makine takip programları bu koşulların sağlanmasında çok önemlidir.

Repairist Bakım Yönetim Sistemi

Sizler de Repairist – Bakım Yönetim Sistemi’ni inceleyerek yukarıda saydığımız işleri daha planlı, ölçülebilir ve uygulanabilir hale getirebilirsiniz. Gelişmiş raporları sayesinde Ekipman/Varlık performansından, personel performansına kadar detaylı raporlar hazırlayabilmektesiniz.