Arızi Bakım Nedir ; Varlık veya ekipmanlarımızın çalışma esnasında arızalarını gidermek için yapılan bakımdır. Kısaca makinenin veya ekipmanın tamamen bozuluncaya kadar kullanılmasını ve arıza oluşunca onarılmasını içeren bir bakım türüne arızi bakım diyebiliriz. Makine kapasitelerinin belirli bir seviyede çalışması hem işletme hem de verilen hizmet adına önemlidir. İşletme, kurum ya da fabrikalarda ekipmanların performansını sürekli olarak yüksek verimlilikte tutmak için yapılan faaliyettir. Tam zamanlı çalışan bir ekipman için arıza oranı da bir o kadar yüksek olmaktadır. Verimliliğin zarar görmemesini engellediği gibi oluşabilecek herhangi hataların da önüne geçmektedir. Büyük yatırımlar sonucu bir araya gelen ekipmanların maliyeti de düşünülmektedir. Oluşabilecek tüm teknik sorunları en aza indirmek her açıdan avantajlı bir yaklaşım olacaktır. Arızi bakım nedir? Sorusu tam da bu noktada devreye giren ve oluşan ya da oluşabilecek sorunları engellemeye yönelik bir faaliyettir.

Repairist Bakım Yönetim Sistemi

Mtbf ve Mttr Değerleri Nedir?

Arızi bakımların kayıtlarının tutulması bizlere 2 değer analizi için çok önemlidir. Bunlardan Birincisi MTBF (Mean Time Between Failure) Arızalar arasındaki ortalama süre, normal sistem çalışması sırasında mekanik veya elektronik bir sistemin doğal arızaları arasındaki tahmini süredir. MTBF, bir sistemin arızaları arasındaki aritmetik ortalaması süre olarak hesaplanabilir. Buradaki amaç bir daha oluşabilecek arızanın ne zamana denk geleceği ile ilgili bilgi verir. Ve ayrıca planlı bakımlarında mtbf’yi uzatması amaçlanmaktadır.

MTTR (Mean time to repair)  Onarıma kadar geçen ortalama süre denir. arızanın tespit edilmesinden itibaren beklenen ortalama onarım süresini ifade eder. Bu ölçüt bakım hizmetlerinin temel kriteridir. Mttr değerini kısaca tanımlarsak. Arızan önce çıkan en iyi ürünle, arıza onarıldıktan sonra çıkan en iyi ürün arasındaki süredir.

Planlı bakım; tesise, işletmeye ya da fabrika içerisinde bulunan ekipmanlara göre belirlenen sürelerde uygulanması gereken bir işlemdir. Dönemsel olarak tekrar etmesi oldukça önemlidir. Ekipmanlarda oluşan arızanın onarımı ve bakım ile ekipmanlardan beklenilen performans alınmaktadır. Bu uygulama içerisinde sadece bakım ve onarım değil aynı zamanda oluşabilecek iş kazalarının da önlenmesi amaçlanmaktadır. İş kazaları ile iş sağlığı güvenliği ve çevre aşçısından oluşabilecek herhangi bir sorunun önüne geçilmektedir. İş kayıpları en az seviyeye kadar indirilir. Sürekli olarak tesis içerisinde bulunan ekipmanların takibi sonucunda verimli analizlere ulaşılabilir. Elde edilen çalışmalar sonucu oluşan analiz raporları ile ekipmanların geçirdiği süreçler de devamlı olarak kayıt altına alınmaktadır.

Planlı Bakım Neden Önemlidir?

Büyük maliyetlerin önüne geçmek ve düşürmek, üretilen ürün kalitesinin devamlılığını sağlamak, tesis içerisinde ekipmanların kullanım sürelerini uzatmak ve üretimin aksamalar olmadan devamlılığını sağlamak açısından bakım talimatı oluşturma büyük önem taşımaktadır. Oluşabilecek sorun ya da oluşan sorunlar öncesinde bakım işlevinden faydalanmak zaman için ve üretimin devamı için bir kazançtır. Belirli aralıklarla bu işlemin yapılması gerekmektedir. İşletmede bulunan ekipman ve sistemlerin en yüksek verimde çalışması için de bu adım önemlidir. Yapılan yatırım ve iş gücünün karşılığını almak söz konusu olduğunda da arıza bakım yöntemi önemli bir noktada bulunmaktadır. İşinde ve alanında uzman kişiler tarafından bu işlem gerçekleştirilmelidir.