İşletmelerde maliyet yönetimi gün geçtikçe daha önemli bir hal almaktadır. Artık maliyet yönetimini gerçekleştiremeyen şirketler hem gelir kontrolünü hem gider kontrolünü gerçekleştirememekte ve bu nedenlerden dolayı ay sonu ve yıllık beklentilerini karşılamayan sonuçlar sonucu üzüntü yaşamaktalar.

Maliyet Yönetimi Nedir?

Maliyet Yönetimi kavramına dair bazı teknik açıklamalar da bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:

1 -) İşletmelerin ürünlerinin ve işlemlerini ileri seviyelere atlaması yani geliştirilmesi amacı güdülerek planlama yapmak, ölçümlemek ve geribildirim sağlamak için kullanılan bazı teknikler ve yöntemler.

2-) İşletmelerde yer alan yapılar ve bu yapıların faaliyetlerinin, maliyetlerinin etkilenebilmesi amacı güdülerek düzenlenmesi

Maliyet Yönetimi Adımları

Maliyet yönetiminde bazı önemli adımlar bulunmaktadır. Bu adımların başarılı ve planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor oluşu hem maliyet yönetiminin hem de maliyet planlamasının başarılı bir şekilde gerçekleşmesini, işletmelerin geleceklerinin daha güçlü olmasını sağlar. Bu adımlar şunlardır:

1-) İlk aşamada üretim maliyetleri ile birlikte ürünlerde yer alan maliyet kalemlerinin en aza indirgenmesi gerekmektedir.

2-) Yapılan yani gerçekleştirilmiş olan organizasyona dair ortaya çıkan maliyetleri yani maliyet kalemlerini minimum seviyeye indirgemek.

Bu iki maddenin birleşimiyle birlikte ortaya farklı bir maliyet yöntemi de çıkmakta. Bu yönteme de optimal ürün deniliyor. Şu an için bu kavram dünyada da henüz yeni ancak et etkili maliyet yönetim yöntemi olarak kullanılmakta.