maliyet Cost Control Nedir , cost kontrolcünün görev tanımları nelerdir? Maliyet kontrolü nedir, maliyet kontrolünün yapan kişilere ne denir gibi bilgileri bu yazımızda bulacaksınız.

Cost Control Nedir?

Cost control; restaurantta nakit akışı ve giderlerin her üründe ve aşamasında, her alım ve reçete işleminin adım adım takibini ve kontrollerin yapılarak, oluşabilecek aksaklıkların, personel kaynaklı kaçakların veya hataların, işletmedeki sistemsizliğin, maliyetlendirmedeki maddi kaybın takip edilebilmesi için oluşturalacak prosedürlerin ve iş akış sistemiyle işletmeyi kontrol altında tutmak, maliyetlerini azaltmak ve bunları raporlayarak yöneticileri bilgilendirmektir. Bu sayede işletmede bir oto kontrol sistemi oluşturarak işletmeye kurumsal bir vizyon kazandırarıp maliyet iyiliştirmeleri ve üretim verimliliğini artırma işlevidir.

MALİYET SORUMLUSU (COST CONTROLLER)

Büyük ölçüde otellerin maliyet işlerinde daha çok geçsede büyük restoran firmalarında da maliyet, reçete, stok girişleri ve fatura takiplerini yapan birimdir cost control. Bu işlemi yapanlara maliyet sorumlusu veya cost controller denir. Bu kişi restoranın içinden olabileceği gibi dışardanda hizmet veren profesyonel birisi olabilir.

Görev Tanımı : Restaurant’ın veya otelin maliyet oluşturacak her türlü malzemenin, yiyecek içecek satışlarının, temizlik ve sarf malzemelerinin maliyeti hakkında giriş ve denetimlerin yapılmasını sağlamak. Ve cari dönem içinde karın en yüksek düzeyde olmasını sağlamaktır.

Görevlerini şu şekilde sınıflandırabiliriz.

(A) Hammadde maliyetleri
(B) İşgücü maliyetleri
(C) Düzenleyici maliyetler
(D) Yardımcı maliyetleri
(E) Sabit ve genel giderler maliyetleri olarak tanımlayabiliriz.

Bir restoranda maliyet hesaplama işlemine kısaca şu 3 adımla başlayabilirsiniz.

Adım 1: Girdileri, giderleri ve reçete maliyetlerini tanımlayın buradaki amaç gıdada ki üretim maliyetlerini geliştirmektir.
Restoranın, sektörel giderlerini düzenlemek ve maliyetteki etkisini dikkate almayı sağlamaktır.

Adım 2: Alış Faturaların İşlenmesi
Oluşturduğumuz reçeteleirn işvelsellik kazanması için ve ürünlerin bize maliyetlerini düzgün vere bilmesi için dönem içi gelen faturaların sisteme düzgün bir şekilde girişlerinin sağlanması gerekmektedir.

Adım 3: Ay Sonu Kıyaslama
Fiziksel depo sayımı yapılarak ay içi kullanım miktarlarını ve fire miktarlarını hesaplayıp, kullanılan hammaddelerin maliyet raporlarını almak.

Tüm bunları el ile takibi zorlaşıyor. Sizde Aybit-Pos Restoran Otomasyon sistemine sahip olarak maliyet hesaplarımızı kolayca sağlayabilirsiniz.