Dünyamızda yaşanan gelişmeler, buluşlar ve icatlara orantılı olarak dünya da çağlar atlamakta. Bu konuları ders kitaplarından da öğrenmekteyiz. Hatta gelecek çağların isimleri de tahminlere konu olmaktaydı.

Çağın Adı: “İnsan Çağı”

Dünyamızın “İnsan Çağı” ismi verilen yeni bir çağa girdiğini iddia eden bilim insanları, bu iddialarını güçlü kılmak ve hatta kanıtlayarak bilimsel olarak da tanınmasını sağlamak adına ciddi girişimler başlattılar.

Güney Afrika’da 35.si gerçekleşen Uluslararası Jeoloji Kongresin’de sunulmuş olan bir rapora göre, bilim insanları çağ tarihine Antropojen adında yani İnsan Çağı adında yeni bir zaman diliminin daha eklenmesinin gerekli olduğuna dair görüş bildirdiler. İnsan Çağı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan rapora göre bu çağın neden gerekli olduğuna dair de bazı veriler kullanıma sunuldu.

Konuya Dair Açıklamalar Var

İnsan Çağı Grubu’nun sekreteri olan Coli Waters’tan konuya dair bir açıklama yapıldı:


Tartışmalarımızda gelinen nokta bu. İnsan Çağı’nın ne olduğu konusunda bir liste hazırladık. Çoğumuz bunun gerçek olduğunu, bir şeylerin meydana geldiğini ve İnsan Çağı’nın başlı başına bir birim olduğu yönünde çevrede tanınır ve açık sinyallerin bulunduğunu düşünüyor. Biz bunun meşrulaştırılması ve resmen tanınması gerektiğini düşünüyoruz

Kesin Bir Resmi Kabul Olacağı Anlamı Taşımıyor

Bu açıklama sonrasında yine de bu çağın resmileşeceği, resmi bir şekilde kabul göreceği anlamına gelmemesi gerektiği vurgulanmakta. Buna rağmen başvuruyu yapacaklarını söyleyen Waters, şimdi ise bu çağın dönüm noktasının araştırılacağını belirtiyor. Dönüm toktası ise asıl olarak bilim insanlarının yerküre tarihindeki çağların başlangıç ve bitiş tarihlerine yönelik işaretler olduğu anlamına da gelmekte.

Atom Bombası Araştırmaları Öncü

İnsan Çağı’nın “Holosen” yani tamamıyla yeni anlamına gelen devri kapatarak yeni bir devir açacağını da belirten İnsan Çağı Çalışma Grubunda yer alan 10 bilim insanı ise bu devrin en iyi şaretinin 1950’li yıllardaki Atom Bombası araştırmalarında kullanılmış olan plütonyum serpintilerinin deniz, göl ve buzul katmanlarında bulunması olduğunu düşündüklerini ifade ettiler.

1950’li Yılların Gelişmeleri Yer Alıyor

Grupta yer alan diğer araştırmacılar ise radyasyondan daha iyi işaretler bulunduğu görüşüne sahipler. Buna örnek olarak da plastik atıklarda ve karbonmonoksit gaz salınımlarında yer alan hızlı artışlar gösteriliyor. Yine de gruptaki 35 üyeden de 28’i işaret ne seçilmiş olursa olsun yeni devrin 1950’li yıllarda yer alan gelişmeleri yansıtması gerektiğini düşünmekte. Çalışma grubu, birkaç yıl içerisinde en iyi dönüm noktalarını bulacaklarına da inanmaktalar.

Nihai rapor hazırlandıktan sonra da Uluslararası Jeoloji Topluluğu’na gönderilecek. İnsan Çağı’nın resmi olarak tarihe eklenmesi ise Uluslararası Startigrafi Komisyonu ve Uluslararası Jeolojik Bilimler Derneğinin onayından sonra gerçekleşebileceği benziyor.