İşletmelerde iş süreçlerinin ve aynı zamanda üretim süreçlerinin otomatik hale getirilmesi, maliyetlerin kontrol edilmesi ve kayıpların en az seviyeye indirilmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda bakım faaliyetlerinin de bakım yönetim sistemleri ile etkileşimli bir halde gerçekleştirilmesi, kayıpların en aza indirgenmesi konusunda önemli fırsatlar sunmaktadır.

Repairist Bakım Yönetim Sistemi

Plansız Duruşlar Dünyada 2 Trilyon Dolar Kayba Neden Oldu

Plansız duruşların dünya ekonomilerinde oluşturduğu maliyet tüm dünya bazında 2 trilyon amerikan dolarının üzerindedir ve bu sayının sadece ABD’de yaşattığı miktar 740 milyar amerikan doları civarındadır.

Plansız duruşlar işletme içerisinde her bölümü farklı farklı şekillerde etkiler. Örnek vermek gerekirse satış ve lojistik birimlerinde geç teslimat, satın alma ve muhasebe bölümlerinde tedarik ve maliyetlerde farklılaşmalar, üretim birimleri için ise kalite ve yeniden üretim, işletme birimleri için yeniden ölçümleme ihtiyacı ve ayar kayıpları, insan kaynakları için çalışanların iş saatlerinde yaşanmış olan değişimler sorun olarak ortaya çıkabilir.

Bakım Yönetim Sistemleri Süreçlere Entegre Olmalı

Bakım Yönetim Sistemlerinin, entegre üretim süreçlerinin bir parçası olmamasından dolayı, plansız duruşların engellenmesi ve etkilerinin maliyetlendirilmesi konusunda büyük güçlükler yaşanır. Bilişim dünyasında yaşanan olumlu gelişmeler doğrultusunda bakım yönetim işlemleri de değişimler yaşamaktadır. Bu değişimler bakım yönetiminin otomasyon ve kaynak yönetim sistemlerine entegrasyonları hızlandırıcı yöndedir.

Maliyetlerin kontrol edilmesi ve tasarruf imkanlarının gerçekleştirilebilmesi açısından bakım yönetiminin entegre üretim süreçlerinin bir parçası olarak yer alması kaçınılmazlardandır. Bakım yönetim süreçlerinde yaşanacak yetersizliklerin engellenmesi ve firma yönetim ağları içerisinde entegre şekilde kendisine yer bulan bir bakım yönetim sistemi ile mümkündür.

Bakım Yönetim Sistemi Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

Bakım yönetim sistemi kullanmanın birçok faydası vardır. Bunları sıralamak gerekirse;

Makine Duruş Maliyetlerinin En Aza İndirgenmesi

Makinelerde yaşanmış olan duruşlara dair maliyetler, her zaman bakım maliyetlerinden daha fazla olmuştur. Örneğin zamansız duruş esnasında yaşanan kayıplar toplam 5.000 dolarlık bir üretimi engellerken, planlı bakımlarla bu kayıplar en aza indirgenirler. Makinelerin duruş nedenlerinin takibi yapılabilir. Proses hataları, yanlış analizler, ürün geçişlerindeki aksaklıklar, kalibrasyonlarda yaşanan eksiklikler ve bakım eksiklikleri gibi bir çok neden duruş nedenlerinin içersinde yer alabilir.

Makine kontrolleri düzenli bir şekilde gerçekleştirilirse makine duruşları en az düzeye indirgenerek en yüksek düzeyde koruma sağlanır ve bu sayede çalışma verimi de elde edilmiş olur. Bu sayede de üretim süreçleri sağlıklı bir şekilde ilerlemiş olur.

Personellerin Çalışmaları Sistemli Olarak Gerçekleştirilir

Bakım giderlerinin Bakım Yönetim Sistemleri tarafından azaltılması sayesinde gerçekleştirilmesi, bakım işlerinde görevli olan personelin sistemli bir şekilde çalışmasına da imkan sağlanır. Bakım personelinin denetim işlemleri sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilir. İş emri atama ve iş takibi sayesinde işletmelerde yapılacak olan işlerin zamanında yapılması da bu bağlamda sağlanmış olur. Bu sayede hem iş gücü kaybı hem de zaman kaybının önüne geçilmiş olunur.

Koruyucu Bakımlar Sayesinde Duruşları En Aza İndirirsiniz

Koruyucu bakım, makineler için çok önemlidir. Koruyucu bakım ve planlamalar yaparak işletmenizde bulunan makinelerin duruş sürelerini en aza indirgeyerek maliyet, zaman, performans kazanımı sağlarsınız. Talimat hazırlama özelliği sayesinde bir işin gerçekleştiriliş aşamaları ve yöntemlerini de tanımlayabilirsiniz. Bu sayede hem iş kalitesinin düşmesi engellenmiş olur hem de üretim süreçlerinin devamı sağlanır.

Stok ve Yedek Parçaların Takibi

Stok ve yedek parçaları takip etme özelliği ile birlikte stok havuzunda yer alan giriş ve çıkışların kontrolü hatasız bir şekilde gerçekleştirilir. Personel tanımlama ile işletmenizde bakım bölümü için yeni personel tanımlama işlemlerini yapmanın yanında bakım işlemlerine dair ekipmanların oluşturulması olanağına da sahip olursunuz.

Ekip, Personel ve Kullanıcılarınızı Yönetebilirsiniz

Oluşturulan ekipleri gruplandırabilirsiniz. Kullanıcı bazlı yetkilendirmeler yapabilirsiniz. Personelinize yetki ataması yaparak sadece belirli bölümlere giriş yapabilmesine dair ziinler verebilirsiniz. Yine bu sayede bakım işlemleri hakkında detaylı açıklamalar belirtebilir, yapılan bakım işlemlerine dair raporlar alabilirsiniz. Arıza kaydının sonuçlandırılmasına dair ilgili iş emirlerine not ekleyebilirsiniz.

Repairist Bakım Yönetim Sistemi

Repairist – Bakım Yönetim Sistemi Kullanarak

Açık iş emirlerini görüntüleyebilirsiniz. Günlük parça çıkışı ile bakım işlemleri sonucu yaşanan günlük stok çıkışı yapılan parça sayısı görüntüleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Bulunduğunuz yıl içerisinde üretim süreçlerinin aksamasına sebep olan tek seferde 1 saatten fazla duruşları görüntüleyebilirsiniz. Ay boyu gerçekleştirilen faaliyetlere dair listeleri de görebilir ve bulunduğunuz ay içerisinde 30 ile 60 dakikalık periyotlarda gerçekleşen üretim süreci duruşlarını görüntüleyebilirsiniz.

Yeni iş emirleri oluşturarak, personellere dair iş kayıtları atayabilirsiniz, arıza kayıtları da iş emri olarak görüntülenir. 3 gün geçmiş olan iş emirlerine dair bilgileri de görüntüleyerek iş süreçlerini aksatan durumlara dair iş emirlerinin takibini yapabilirsiniz. Arıza bildirimleri alabilir, arıza bildirimlerinde oluşturulan iş emirlerinin durumunu da yine iş emrini tamamlarken not şeklinde belirtebilirsiniz.

Koruyucu bakımlar gerçekleştirerek ekipmalarınızın ömrünü uzatabilir ve olası bir probleme karşı erken müdahale etme fırsatını elde edersiniz. İş emirlerinin planlı ve sistematik olarak ilerleyebilmesi için;

Planın ne sıklıklarda uygulanacağı, hangi gün uygulanacağı, iş emri tipi, planlamada yer alan personel, uyulması gereken talimalar gibi bilgilerin yer aldığı koruyucu bakım planları oluşturabilirsiniz.