II. Mahmut döneminde (14 Mart 1827) Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. İstanbulun işgal yıllarında ilk kutlama, tıbbıye de okuyan 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran önderliğinde işgali protesto etmek için toplanmış ve dönemin tanınmış hekimleri destek vermiştir. Bu yaklaşım tıp mesleği mensuplarının vatan savunması hareketini başlatmıştır.

Günümüzde

14 Mart 1976 dan itibaren 14 Mart tarihini içine alan hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmiştir.

Dünyada benzer uygulamalar farklı günlerde yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde ilk genel anestezinin yapıldığı 30 Mart 1842, Hindistanda ünlü doktorun doğum günü olan 1 Temmuz “Doktorlar Günü” olarak kutlanmaktadır.