Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz devri geldi.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Nedir?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz, yazar kasa olan klasik ödeme kaydedici cihazlar ile alışverişlerde kredi kartı kullanılan POS cihazlarının özelliklerinin bir araya toplandığı ve teknik özellikleri, yeni teknolojil gelişmeleri takiben Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen cihazdır.

Tüketiciler İçin Avantajlı

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, internet yoluyla Gelir İdaresi Başkanlığına, güvenli veri aktarım imkanı sağlayan ve iletişim kuran bilgisayar tabanlı cihazlardır.

Yeni Nesil Ödeme kaydedicinin şüphesiz ki hem mükellefler hem de nihai tüketiciler açısından avantajları vardır.

Yasal Zorunluluklar Yerine Getirilmiş Olacak

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazın kullanıldığı alışverişlerde, tek bir cihaz kullanılarak hem mükellefler yasal zorunlulukları yerine getirmiş olacaklar hem de nihai tüketiciler zaman kaybı yaşamadan alışverişlerini tamamlayacaklar.

Aynı zamanda yeni nesil ödeme kaydedici cihaz, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir rol oynamaktadır.

Kimler Kullanmak Zorundadır

Satışı yapılan ürünleri aynen ya da işlendikten sonra satış işlemini yapan kişilere satan ya da aynı kişilere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara mükellefler, vergi usül kanununa göre fatura vermek zorunda değillerse, mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesi esnasında yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorundadırlar.

Bu bilgiye bakarak:

  1. 3310 sayılı Kanun mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olanlar (Bakanlık tarafından muaf tutulanlar hariç)
  2. Vergi Usul Kanununa göre birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamında yer alanlar,
  3. Perakende olarak mal satışı yapan ve hizmet ifa edenler,
  4. Vergi Usul Kanununa göre, fatura düzenleme zorunluluğuna tabi olmayan satışlara sahip yani perakende fişleri ile belgelendirilebilecek düzeyde satışlara sahip mükellefler de yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorundadırlar.

Kaç Çeşit Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Vardır?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar “Basit / Bilgisayar bağlantılı” ve “EFT-POST” özellikli olmak üzere iki türdür. Yine ayrıca akaryakıt pompalarına entegre olan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen cihazlar da bu tebliğ kapsamındadır.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Nereden ve Nasıl Alınır?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, kimlik ibrazı yapıldıktan sonra, yetkili ödeme kaydici cihaz satıcılarının bayilerinden alınabilir. Yetkili bayiler satış işlemini yapmadan önce, alıcının mükellefiyetini www.gib.gov.tr adresinden sorguladıktan sonra çıkan sorgulama çıktısını müşteriye imzalatır ve satış işlemini gerçekleştirir.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Esasları

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarda, satış işleminin cihazda başlatılması ve cihazda sonlandırılması, günlük kapanış raporları bilgilerinin otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığının, Bilgi Sistemi’ne iletilmiş olması esastır.

Perakende mal ve hizmet satışı yapılan yerlerde kullanılan ilgili harici yazılımlar ve donanımların ödeme kaydedici cihazlar ile eşleştirilerek birlikte çalışması esastır.