Yazar Kasada Yeni Dönem

Yazar Kasada Yeni Dönem Başlıyor

Yazar kasada yeni dönem yarın resmen başlıyor. Satışları ya da gayrisafi iş hasılatı 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında olan mükellefler için ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu yarından itibaren resmen başlıyor.

650 Bin Yazar Kasa Kullanılmaya Başlandı

Gelir İdaresi Başkanlığının verdiği bilgiye göre, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş döneminin başladığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 650 bin yeni nesil yazar kasa mükelleflerce kullanılmaya başlandı.

Maliye Bakanlığının 25 Aralık 2015 tarihli vergi usul kanunu genel tebliği ile artık yeni nesil yazar kullanma mecburiyeti zorunlu olmuştu. Bu mecburiyet ciro / iş hasılatı ve kullanılan yazar kasaların özellikleri de dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. 2014 yılı satışları veya iş hasılatı için 1 milyon lirayı aşan mükellefler için ise bu süre 1 nisan olarak öngörülmüştü.

Son Grup Geçişi 1 Ocak 2017’de

Tebliğ hükümlerince yeni nesil yazar kullanma zorunluluğu, satışları ya da gayrisafi iş hasılatı 1 milyon lira ile 500 bin lira arasında olan mükellefler için yarından itibaren başlayacak. Hasılatları 150 bin ile 500 bin lira arasında olanlar ise 1 Ekim 2016, 150 bin liradan az olan mükellefler ise 1 Ocak 2017 tarihine kadar yeni nesil yazar kasalara geçişi tamamlayacak

Bilgisayar Otomasyonu Kullananlar 1 Ocak 2017 Son

Ayrıca yazar kasa entegrasyonu yapılmış bilgisayar yazılımları kullanan mükellefler için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunun başlama tarihi ise yıllık satış ve gayrisafi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın 1 Ocak 2017 olarak belirlendi. Dileyen mükellefler, belirlenmiş olan tarihlerden önce de Maliye Bakanlığından onaylı cihazları kullanabiliyorlar.