Tamir Bakım Faaliyetlerinin üretime etkisi yadsınamaz. Tamir bakım faaliyetlerinde yaşanan aksaklıklar üretim akışını, verimliliği ve dolayısıyla da maliyetlerin ortaya çıkaracağı çizelgeyi değiştirebilir.

Repairist Bakım Yönetim Sistemi

Tamir Bakım Faaliyetlerinin Üretime Etkisi Nelerdir?

Bu etkileri en kısa olarak şöyle özetleyebiliriz:

  • Makinelerin ve makineleri çalıştıran işçilerin boşta kalmaları
  • Dolaylı işçilik ve imalat genel masraflarının artışı
  • Müşteri taleplerinin karşılanamayışı ve satışlarda yaşanan düşüşler
  • Iskarta oranında yaşanan artış ve üretim kalitesinin düşmesi
  • Siparişlerin zamanında teslim edilememesi ve müşteri kaybı / tazminat riski

Tamir bakım planlamaları birçok başlıktan oluşsa da başlıca iki tür faaliyete önem verilir. Bu faaliyetler Tamir ve Koruyucu Bakım faaliyetleridir.

1-) Tamir

Üretim sistemindeki makine ve teçhizat herhangi bir nedenden dolayı çalışması imkansız hale gelir ise makineyi tekrar çalışır duruma getirmek adına uygulanan işlemlerdir.

2-) Koruyucu Bakım

Makine ve Teçhizat, arıza meydana gelmesi beklenmeden önce, tespiti önceden yapılan süreler sonunda gözden geçilir, gerekli parçalar değiştirilir ve ayarlamalar yapılır.

TB Faaliyetlerinde İzlenecek Alternatif Yollar

TB faaliyetlerinin gerçekleştirileceği fikirler, işletmenin yapısı ve kısıtlayıcı faktörlerle birlikte şekillenirler. Bu faktörler şunlar olabilir:

  • TB ekibi geniş, araç sayısı yüksek olabilir
  • Koruyucu bakıma ağırlık verilebilir
  • Yedek üretim kapasitesi bulundurulur
  • Makinelerin güvenilirlik derecesi arttırılır
  • İş istasyonları arasında yarı mamul stokları bulundurulur

TB Prosedürleri Nedir?

TB faaliyet sürecinde ve özellikle de arıza tamirlerinde belirsizlik hakimdir. Bu özellik üretimin aksamasına, plan ve programların değiştirilmesine yol açabilir. Bu gibi durumlar ileride departmanlar arası bazı anlaşmazlıklara da yol açabileceği için prosedürlere uygun bir şekilde faaliyetler yürütülmelidir.

Repairist Bakım Yönetim Sistemi

TB İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

Planlı bir TB faaliyeti için elde bulundurulması gereken bilgiler şunlardır:

Geçmişe ait TB kayıtları

Arızaların meydana geliş süreleri

Makinaların kritik parçaları ve ortalama ömürleri

Ortalama TB zamanı

Duruş kayıpları

Üretim kapasitesi, işçilik, genel masraflar

Yedek parça ve malzeme fiyatları

TB işçilik maliyetleri

Yazılım Çözümleri

Yukarıda da bahsedilen departmanlar arası çatışmaların önüne geçmek, bakım faaliyetlerini tamamen kontrol edilebilir bir hale getirmek için yazılım tabanlı çözümleri tercih edebilirsiniz. Böylece maliyetlerin en aza indirilmesinin yanı sıra stok gibi birçok önemli değere dair istatistik verilerini de elde edebilirsiniz.

Siz de fabrikanızdaki bakım süreçlerini daha kontrollü bir hale getirmek için Repairist – Bakım Yönetim Sistemi hakkında bilgi almak isterseniz bize 0262 255 52 12 numaralı telefonumuzdan ulaşabilir ya da Demo Talebi bırakabilirsiniz.