Günümüzde şirketler bakım maliyet yönetiminin önemi konusunda hassas davranmaktalar. Bakım etkinliği şirketlerin üretim süreçleri kadar önemli etkinliklerdendir. Bakım etkinlikleri şirketlerin yaşam süreçlerini devam ettirebilmeleri adına gerekli olan temel şartlardandır.

Bakım yönetiminin etkinliğinden söz etmek için ise bakım uygulamalarının işletme verimliliğine yüksek düzeyde katkı sağlaması beklenmektedir. Hatta bundan daha da önemli olanı bakım faaliyetlerine ait toplam maliyetin izlenmesi ve kontrol altında tutulması da gerekmektedir.

Repairist Bakım Yönetim Sistemi

Bakım Maliyet Yönetiminin Önemi Anlaşılmıyor

Ülkemizde henüz teknolojik alt yapı tam olarak oturmadığı için, bakım faaliyetlerine harcanan toplam tutarların ne olduğu tam olarak bilinememekte. Bu nedenden dolayı da şirketlerin bakım faaliyetlerine ayırdıkları ekonomik ömürler de sınırlı oluyor.

Şirketlerde üretim süreçlerinde bulunan cihazların kendilerinden beklenen üretim fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi hem ekonomik ömrü uzatır hem de üretimin sekteye uğramasını engeller. Ancak bu fonksiyonların başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin de maliyetleri mevcuttur. Bu yüzden bakım faaliyetlerine ait maliyetlerin yönetimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bakım Organizasyonları Maliyetleri Düşünmelidir

İşletmelerde yer alan bakım organizasyonları tüm bakım süreçlerinde maliyetlerin analizini yapmalıdır. Bakım faaliyetlerinin işletmeye ve üretime olan maliyetinin ne olduğu kar / zarar gibi eğrilerin ortaya çıkmasıyla daha net olarak anlaşılabilir.

Yedek parça kullanımının teşvik edilmesi, onarım sürelerinin optimize edilmesi de maliyetlerin minimize edilmesine yardımcı olmaktadır. Yedek parça yönetiminin başarılı bir şekilde sağlanması aynı zamanda stok maliyetlerinin de minimize edilmesi anlamına gelmektedir.

Bakım Maliyeti Kavramları ve Hesaplama Yöntemleri

İşletmelerde bulunan varlıkların ömür çevrimi içerisinde, performanslarının yüksek olacak biçimde kullanımının sağlanması ve fonksiyonunu yerine getirmesi için gerçekleştirilen bakım faaliyetlerinin genellikle parça değişimleri, yenileme ve büyük onarım faaliyetlerini içerdiği düşünülür.

Bu faaliyetlerin oluşturduğu birçok süreç vardır. Bu süreçler malzeme, işçilik, hizmet gibi süreçlerin haricinde faaliyetlerin yer aldığı Arızi Bakım, Periyodik Bakım, Kestirimci Bakım, Yedek Parça Yönetimi, Otonom Bakım Desteği, Varlık Yönetimi bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin yöntemleri aşağıdaki göstergelerle hesaplanmaktadır:

  • Bakım Birim Maliyeti
  • Bakım Maliyetinin Fabrika Yerine Koyma Maliyetine Oranı
  • Yedek Parça Stok Maliyetinin Fabrika Yerine Koyma Maliyetine Oranı
  • Taşeron Maliyeti Oranı
  • Stok Devir Hızı
  • Düzeltici Bakım Maliyeti Oranı
  • Önleyici Bakım Maliyeti Oranı

Bakım Maliyetinin Düşmesi İçin Gerekenler

Etkin bir şekilde yapılan bakım yönetim uygulamalarının bakım süreçlerinde iyileştirmeler yaptığı görülmüştür ve bu sayede maliyet tasarrufu sağladığı da görülmektedir. Ancak, bakım maliyetlerinin düşürülmesi beklenen seviyelerin, bakım ekipman verimliliğine olan etkisinden bağımsız olduğu düşüncesinden kaçınılmalı ve bu aslında tamamen optimizasyonla bir problemmiş gibi yaklaşılmalıdır.

Repairist Bakım Yönetim Sistemi

İşletmelerde Bakım Yönetim Sistemi Kullanımı

İşletmelerde bakım yönetim sistemi kullanarak siz de bakım faaliyetlerini başarılı bir şekilde yönetebilir ve bakım maliyet analizini yapabilirsiniz. İşletmenizde yer alan ekonomik ömrün daha uzun olması için Repairist – Bakım Yönetim Sistemini kullanabilirsiniz. Bilgi almak için bizi 0262 255 52 12 numaralı telefonumuzdan arayabilir ya da demo talebinde bulunabilirsiniz.