Kimler Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu Kapsamındadır

İşletme sahiplerince en çok merak edilen konulardan birisi de kimlerin Yeni Nesil ÖKC Kullanmak zorunda olduğundur.

– 3100 Sayılı Kanunda bulunan mevzuata göre ÖKC kullanmak zorunda olanlar. Bakanlıkça muaf tutulanlar hariç durumdadır.

– Vergi Usul Kanununda birince ve ikinci sınıf tacir olarak görünenler

– Perakende olarak mal satışı yapanlar ya da hizmet yerine getiren kişiler

– Vergi Usul kanununca fatura düzenleme zorunluluğu bulunmayan satışlara sahip, yani perakende satış fişleri ile kanıtlanabilecek düzeyde satışlara sahip mükellefler, yenil nesil ökc kullanmak zorundadırlar.

Ayrıca akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ÖKC’ler de bu kapsamda yer almaktadır.

Yeni Nesil ÖKC ZORUNLULUK KAPSAMI DIŞINDA OLANLAR

* Toptan ticaretle uğraşıp faaliyetlerinde Banka POS’u Kullananlar, bu kapsamda bir mecburiyete sahip değiller.

* Basit usüle tabi mükellefler, faaliyetlerinde Banka POS’u Kullananlar bu zorunluluk kapsamında bir mecburiyete sahip değiller

* Otel İşletip, Otel bünyesinde dışarıdan gelen müşterilere de hizmet veren bir restorana sahipsiniz ve işletmenizde Banka POS’u kullanıyorsunuz. 49 seri nolu ÖKC genel tebliğince, Günlük müşteri listesine kayıtlı olmayan yani dışarıdan gelen müşterilere hizmet vermeniz sebebiyle Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyetiniz vardır.

* Otopark İşletmecileri için 426 sıra no’lu genel tebliğinin 4 nolu bölümünce yol kenarı otoparkları ve sabit otoparkları olanlar Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyetiniz vardır.

* Akaryakıt istasyonlarında satışlarını pomplara bağlı ödeme kaydedici cihazlar ile belgelendirenler bu kapsam dışında olurken, akaryakıt haricinde satış gerçekleştirenler Yeni Nesil ÖKC kullanmak mecburiyetindedirler.

* Faaliyetlerde Banka POS’u kullananlar, işletme dışı tahsilah gerçekleştirenler, perakende nitelikli mal satışı ya da hizmet ifasının gerçekleştirilmesinde YENİ NESİL ÖKC kullanmak zorundadırlar.