Bu videol eğitimimizde ixirlife – Bulut ile Fiziksel Sayım işlemlerini göreceksiniz.