BTK’nın E.60186 sayılı kararı ile, SMS başlığı tanımlarına ilişkin gerekli evraklar değişmiştir. SMS başlıklarınızın otomatik olarak iptal edilmemesi için aşağıdaki evrakları, 14 Eylül Cuma tarihine kadar Atılım Yazılım adına KARGO ile göndermenizi rica ederiz.

Sorun yaşamamanız için gerekli olan evraklar:

 • Adınız ve Soyadınız ile, SMS göndermek için:
  • T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
  • Unvan kullanılması halinde, (Dr. Av. vb.) unvanı ispatlayıcı belge,
  • e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
  • eMarka İletişim – Abonelik Sözleşmesi‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
 • Şirket unvanı ile, SMS göndermek için:
  • Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
  • T.C. kanunlarına göre kurulmuş şirket tarafından, imzalı ve kaşeli,
   • Ticaret Sicil Gazetesi örneği, veya
   • Ticaret Sicil Kaydı, veya
   • Unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeler.
  • eMarka İletişim – Abonelik Sözleşmesi‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
 • Kamu kurum ve kuruluş unvanı ile, SMS göndermek için:
  • Kurum adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belge,
  • eMarka İletişim – Abonelik Sözleşmesi‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
 • Dernek veya STK unvanı ile, SMS göndermek için:
  • STK adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
  • İlgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belge,
  • e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
  • eMarka İletişim – Abonelik Sözleşmesi‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
 • Tescilli marka adı ile, SMS göndermek için:
  • Marka sahibi olan kişinin, T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
  • Marka sahipliğini ispatlayıcı belge,
  • eMarka İletişim – Abonelik Sözleşmesi‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
 • Bayiliği veya temsilciliği yapılan bir firma unvanı ile, SMS göndermek için:
  • Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
  • İlgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belge,
  • eMarka İletişim – Abonelik Sözleşmesi‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)

NOT: BTK’nın 13.08.2018 tarihli ve 98966759-153.99-E.60186 sayılı kararı ile, gerekli evraklar değişmiştir ve internet sitesi adreslerini, SMS başlığı olarak kullanılması yasaklanmıştır.

Yukarıdaki evrakları ve abonelik sözleşmesinin aslını (tüm sayfaları kaşeli / imzalı, EK-2 ve EK-3’te bulunan formlar doldurulmuş olarak) SÜRAT KARGO şirket kodu ile Atılım Bilgi İşlem Yazılım Ltd. Şti. adına göndermenizi rica ederiz.

Atılım Yazılım