Bakım Modelleri, fabrikalarda ve benzeri üretim sağlayan noktalarda bakım işlemleri gerçekleştirilmeden önce bakım bölümlerinin kategorize edilerek yapılan işin tanımlanmasına imkan tanıyan yapılardır.

Repairist Bakım Yönetim Sistemi

Bakım Modelleri Nelerdir?

Bakım modelleri, belli başlıklar altında tanımlanabilmektedir. Bunlardan durumlarına göre avantajlı ya da avantajsız olanları mevcuttur. Ancak bakım modellerinin en bilindik türleri şunlardır:

Planlı Bakım Her Zaman Daha Garantidir

Plansız Bakım, Planlı Bakım başlıca grupları oluştururken, Planlı Bakım da kendi içinde bazı gruplara ayrılmaktadır. Günümüzde bakım işlemlerinin planlı olduğu zamanlar, plansız bakım yapılan zamanlara göre daha az kayıp getirmektedir. O yüzden planlı bakım yapmak fabrikalar için öncelik haline gelmiştir.

Bakım modellerini oluşturan Planlı Bakım altında üç alt kategori daha bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

– Periyodik Bakım
– Kestirimci Bakım
Önleyici Bakım

En çok kullanılan bakım türleri arasında ise Periyodik bakım yer almaktadır. Periyodik bakımlar, belirli çizelgelere göre güne, haftaya, aya dayalı şekilde hazırlanabilir ve belirtildiği gün yapılması zorunlu olan bakımlardır.

Plansız Bakım Düşük Güvenlik Demektir

Plansız bakım modellerinde bakım maliyeti çok düşük olabilir. Bu, bakım malzemelerinin yedekte bulunmasından, arızanın küçük boyutlu arıza olmasından dolayı olmaktadır. Büyük arızalarda maalesef ki süreci aksatacak gelişmeler yaşandığından bu arızalar plansız bakımdan daha farklı olmaktadır. Plansız bakımın ayrıca güvenlik riskleri de bulunduğundan dolayı tercih edildiği alanlar çok azdır.