Yeni Nesil ÖKC Hakkında Merak Edilenler yazımızda yer alıyor.

Yeni Nesil ÖKC Tarihinin Zorunluluğu Nedir?

Maliye Bakanlığına Bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21 Aralık 2015 tarihinde yayınlanan yeni tebliğ taslağına göre:

– 1 Milyon TL’Yi aşan mükellefler için 1 Nisan 2016
– 1 Milyon TL’den 500 bin TL seviyesine kadar olan mükelleflere 1 Temmuz 2016
– 500 bin TL ile 150 bin TL arasında bulunan mükelleflere 1 kim 20000
– 150 bin TL’den daha az olan mükellefler için ise 1 Ocak 2017

Yukarıda belirtilen tarihlerden itibaren mükelleflere, “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” yani Yeni Nesil ÖKC zorunluluğu getirilmiştir. Mükellefler isterlerse yukarıda belirtili tarihlerden önce Yeni Nesil ÖKC alımlarını, Maliye Bakanlığı tarafından onaylı ÖKC’ler arasından gerçekleştirebilirler.

1 Ocak 2015 ve 31 Aralık 2015 tarihleri arasında faaliyetlerine başlayan ya da başlamak üzere olan mükellefler için Yeni Nesil ÖKC mecburiyeti ise 1 Ocak 2017 tarihindedir.
Bilgisayar Bağlantılı ÖKC kullanan mükellefler, 2014 yılına dair satışları ya da gayrisafi iş hasılatına göre bir sınıflandırmaya tabi olmayıp, bu cihazların kullanıldığı iş yerlerinin Yeni ÖKC sistemlerine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla zorunluluk başlangıcı 1 Ocak 2017 olarak belirlenmiştir.

İlgili tebliğ hakkında daha fazla detaya gelir idaresi başkanlığının sitesinden ulaşabilirsiniz:

http://www.gib.gov.tr/node/106463

Kimler Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğuna Tabidir?

Satışı yapılan ürünleri işlenmeden ya da işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kişilere satan ya da aynı kişilere hizmet sağlayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, mükellefler vergi usul kanununca fatura verme zorunluluğunda olmadıkları ürün satışları ya da hizmet ifalarının belgelendirilmesinde yeni nesil ökc kullanmak mecburidir.

Bu bilgiler kapsamında:

– 3100 sayılı Kanun mevzuatınca ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olanlar (Bakanlığın muaf tuttukları hariç)
– Veri usul kanunuca birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamında bulunan
– Perakende mal satışı ya da hizmet ifası gerçekleştiren,
– VErgi usul kanununa göre fatura düzenleme zorunluluğuna tabi olmayan satışlara sahip nitelikte satışları olan mükellefler de yeni yeni ÖKC kullanmak zorundadır.

Detaylı bilgi: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/YNOKC_yazilar/ynokc_sorular.pdf

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Kaç Çeşittir?

Yeni nesil ÖKC’ler Basit/Bilgisayar Bağlantılı ve EFt-POS özellikli olmak üzere temel olarak iki tür yeni nesil ödeme kaydedici cihaz vardır.

Yeni Nesil ÖKC’leri Nasıl Satın Alabilirim?

Mükellefler bağlı oldukları veri dairelerinden edinecekleri izin yazısı ile birlikte tercih ettikleri yazar kasa firmasından Yazar kasa POS cihazının satın alma işlemini gerçekleştirip, ürünün faturasını temin etmelidirler.

Kullanılan Yazar Kasalar Ne Olacak?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (d) bendinde, mükelleflerin, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilecekleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3100 sayılı Kanuna göre Bakanlığımızca onaylanmış olan ve mükelleflerce kullanılmakta iken mali hafızası dolan ödeme kaydedici cihazlara yeni mali hafıza takılmayacak, söz konusu cihazın 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılması ve bu durumdaki mükelleflerin yeni bir ödeme kaydedici cihaz (yeni nesil veya 3100 sayılı Kanuna tabi cihaz) alarak Kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Yeni Nesil ÖKC’lerde Bilgi Fişinin Düzenlenmesi Gereken Durumlar Hangileridir?

– Fatura ile belgelendirilen satışlarında,
– Yemek fişi/yemek kartı karşılığı verdikleri mal satışı ve hizmet ifalarında,
– Mal teslimi veya hizmetin ifasından önce ön tahsilat (avans) mahiyetinde aldıkları tutarların belgelendirilmesinde,
– Otopark giriş işlemlerinde,
– Fatura tahsilatı işlemlerinde,
– GİB tarafından belirlenecek benzeri diğer işlemlerde, YN ÖKC’den bilgi fişi düzenleyerek müşterilerine vereceklerdir.

Detaylı Bilgi: http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/YNOKC_Bilgi_Fisleri.pdf